Przetargi - Ogłoszenia

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu (32) 267-30-07  lub email: sekretariat@osir.bedzin.pl

Ogłoszenia publikowane są w formacie plików Adobe Reader PDF. Do otworzenia specyfikacji wymagany jest program, 7Zip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Informacja o wyniku ofert na wynajem obiektu będącego w administracji
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie:

Ogłoszenie na najem obiektu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie nr OSiR.DZP.26.2.2022 znajduje się na platformie przetargowej:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok