Przetargi - Ogłoszenia

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu (32) 267-30-07  lub email: sekretariat@osir.bedzin.pl

Ogłoszenia publikowane są w formacie plików Adobe Reader PDF. Do otworzenia specyfikacji wymagany jest program, 7Zip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie
nr OSiR.DZP.26.2.2022 znajduję się na platformie przetargowej:

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlPlan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok