Przetargi - Ogłoszenia

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu (32) 267-30-07  lub email: sekretariat@osir.bedzin.pl

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄ SIĘ NA PLATFORMIE PRZETARGOWEJ:

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego – Korty Tenisowe

Informacja o wyniku przetargu (pdf)

Ogłoszenie o przetardu o najem lokalu użytkowego (pdf)

Ogloszenie o przetargu o najem lokalu użytkowego (doc)

Klauzula RODO

Oświadczenie oferenta 1

Oświadczenie oferenta 2

Regulamin

Wzór umowy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina w ramach dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu Metropolitarny Fundusz Odporności

nr OSiR.DZP.260.1.2024 znajduje się na platformie przetargowej:

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13. nr OSiR.DZP.260.4.2023 znajduje się na platformie przetargowej:


Zapytanie ofertowe nr OSiR.DZP.261.780.2023 na robotę budowlaną pn.: „Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina w ramach dotacji celowej z GZM” :


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina w ramach dotacji celowej z GZM nr OSiR.DZP.260.3.2023 znajduje się na platformie przetargowej:


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Modernizacja Stref Aktywności Rodzinnej na terenie Będzina w ramach dotacji celowej z GZM nr OSiR.DZP.260.2.2023 znajduje się na platformie przetargowej:


Ogłoszenie na najem obiektu:

Ogłoszenie na najem obiektu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie nr OSiR.DZP.260.1.2023 znajduje się na platformie przetargowej:   

https://umbedzin.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Zapytanie ofertowe nr OSiR.DZP.261.288.2023 na usługę pn. „Wykonanie opisu przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną dla zadania pn.: ModernizacjStref Aktywności Rodzinnej w Będzinie


Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego – Korty Tenisowe


Zapytanie ofertowe nr. OSiR.DZP.261.1308.2022 na zadanie pn:
„Pobieranie próbek oraz wykonywanie badań wody.”

Zapytanie ofertowe nr. OSiR.DZP.261.1244.2022 na zadanie pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13. nr OSiR.DZP.260.3.2022 znajduje się na platformie przetargowej:

Informacja o wyniku ofert na wynajem obiektu będącego w administracji
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie:

Ogłoszenie na najem obiektu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie nr OSiR.DZP.26.2.2022 znajduje się na platformie przetargowej:

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024 (aktualizacja z dnia 05.03.2024)
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024 rok
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja z dnia 30.11.2023)
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (aktualizacja z dnia 11.04.2023)
Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok (aktualizacja z dnia z dnia 7.12.2022 )
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok (aktualizacja z dnia z dnia 6.12.2022 )
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok