Przetargi - Ogłoszenia

Bliższe informacje dostępne telefonicznie pod numerem telefonu (32) 267-30-07  lub email: sekretariat@osir.bedzin.pl

Ogłoszenia publikowane są w formacie plików Adobe Reader PDF. Do otworzenia specyfikacji wymagany jest program, 7Zip oraz edytor lub przeglądarka tekstu.

Zapytanie ofertowe nr. OSiR.DZP.261.1308.2022 na zadanie pn:
„Pobieranie próbek oraz wykonywanie badań wody.”

Zapytanie ofertowe nr. OSiR.DZP.261.1244.2022 na zadanie pn.: „Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktycznych badań lekarskich”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usług ratownictwa wodnego na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie przy ul. Siemońskiej 13. nr OSiR.DZP.260.3.2022 znajduje się na platformie przetargowej:

Informacja o wyniku ofert na wynajem obiektu będącego w administracji
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie:

Ogłoszenie na najem obiektu:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:Koszenie trawy na terenach gminnych w Będzinie nr OSiR.DZP.26.2.2022 znajduje się na platformie przetargowej:

Aktualizacja planu postepowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok (aktualizacja z dnia z dnia 7.12.2022 )
Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok (aktualizacja z dnia z dnia 6.12.2022 )
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok