Miejski Klub Sportowy Będzin S.A. organizuje nabór rekrutacyjny chłopców do Oddziału Mistrzostwa Sportowego w Szkole Podstawowej nr 10. Wnioski będą przyjmowane do 11 marca.  

WNIOSEK DO POBRANIA